Polityka prywatności

Serwisów www.duchowelaboratorium.pl; www.booktarget.pl

i Sklepu duchowelaboratorium.salescrm.pl

 

         1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych – przekazanych przez Użytkowników – w celu korzystania z usług dostarczanych przez Serwisy duchowelaboratorium.pl, booktarget.pl oraz Sklep duchowelaboratorium.salescrm.pl

         2. Administratorem danych osobowych jest:

Jaroslav Sivickij, prowadzący działalność gospodarczą, pod firmą: BookTarget Jaroslav Sivickij, NIP: 5262291521, REGON: 521636252, adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, Polska; Adres poczty elektronicznej: jarek@booktarget.pl

         3. Szanuję prawo do prywatności oraz dbam o bezpieczeństwo danych.

W tym celu Serwis duchowelaboratorium.pl używa m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz wszelkie zabezpieczenia serwerów (AntySPAM, AntyDDoS, Antywirus, WAF), które zapewnia dostawca hostingu: Dhosting.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Polsce.

Serwis booktarget.pl i Sklep duchowelaboratorium.salescrm.pl są obsługiwane przez IMKER Sp. z o.o., z siedzibą w Zamościu, używa wszelkich zabezpieczeń – w celu przechowywania danych – ze strony: Amazon.com Inc z siedzibą w Niemczech.

         4. Serwis oraz Sklep realizują swoje usługi oraz funkcje, również przez pozyskiwanie informacji o użytkownikach – w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”]

5. Dane osobowe podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:

Podstawowym celem jest świadczenie usługi prowadzonej przez serwis oraz sklep oraz realizacja procesu obsługi, które wynikają z funkcji formularza.

a) Celem przetwarzania danych osobowych, podanych przez kupującego w związku z zakupami w sklepie, jest realizacja zamówień.

Na potrzeby realizacji zamówienia kupującego zbierane są następujące dane osobowe: 1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu; 2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki; 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.

b) Poza tym rejestruję adres email, aby wysłać Użytkownikowi fragment książki, newsletter (oraz przesyłać odpowiedzi na ewentualnie zgłaszane zapytania) w ramach usługi Serwisu.

c) Zapisuję – podane w formularzach Serwisów duchowelaboratorium.pl i booktarget.pl – imię własne (bez nazwiska), aby spersonalizować newsletter (tzn. zwracam się do Ciebie po imieniu podczas wysyłania fragmentu książki oraz wiadomości).

d) Adresy email mogą być wykorzystywane także w celu marketingu bezpośredniego dla oferowanych usług.

e) Serwis przekierowuje też do formularzy ankiet – w postaci sondaży – na stronie www.ankieta.duchowelaboratorium.pl
(po kliknięciu użytkownika w stosowny przycisk „ANKIETA” oraz link pod nazwą: „Wykonaj krótki TEST – przydatności studium – wypełniając ankietę PRZEJDŹ DO ANKIETY”). Po wypełnieniu ankiety dane osobowe są rejestrowane i przetwarzane wyłącznie do celów statystyki zagregowanej. Robię to w celu badawczym, aby lepiej poznać ogólne audytorium serwisu oraz dopasować publikowane treści do zainteresowań ogółu czytelników (m. in. potencjalnych klientów).

f) Dane z formularzy ankiet (wspomniane w poprzednim podpunkcie) mogą być także wykorzystywane w celu prezentacji oraz analizy – analityki zbiorczej w Serwisie. Sam fakt wypełnienia ankiety przez Użytkownika służy celom marketingowym, jak również pomaga Użytkownikowi w lepszym zapoznaniu się z ofertą handlową.

6. Odbiorcy danych

Europejskie przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek traktowania ochrony danych dotyczących mieszkańców Europy przesyłanych poza obszar Unii Europejskiej z taką samą dbałością jakby były w Europie. W serwisie i sklepie starannie dobieram partnerów, którzy przestrzegają politykę bezpieczeństwa danych osobowych według międzynarodowych standardów w krajach, gdzie dane są odpowiednio chronione (uwzględniając m.in. Tarczę Prywatności pomiędzy Unią Europejską or. EU – a Stanami Zjednoczonymi or. US; oraz najnowsze porozumienie – zawarte 25 marca 2022 – pomiędzy EU oraz US, dotyczące prywatności w procesie przekazywania danych trans-atlantyckich: Trans-Atlantic Data Privacy Framework , jęz. angielski).

Jako Administrator danych osobowych informuję, iż dane osobowe Użytkownika mogą być  przekazywane do państw trzecich, w związku z faktem iż Serwis oraz Sklep korzysta z zewnętrznych dostawców usług. Szczegółowe informacje dostępne są w polityce prywatności poszczególnych dostawców (w niniejszej treści – Polityki Prywatności – są zawarte stosowne linki przekierowujące ze wskazaniem siedziby dostawcy).

Serwis oraz Sklep prowadzą realizację usług z pomocą podmiotów zewnętrznych – operatorów serwisu – takich jak wymienieni poniżej dostawcy usług technicznych.

a)

Dostawca usług platformy SalesCRM przeznaczonej do funkcjonowania sklepu duchowelaboratorium.salescrm.pl i realizacji zamówień – wysyłek (z pomocą współpracujących kurierów): IMKER Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość, KRS: 0000967893, NIP: 9223072567, REGON: 521893569. Polityka prywatności.

Dostawca systemu do fakturowania w procesie obsługi zamówień w sklepie: Web INnovative Software Sp. z o.o, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, KRS: 0000342082, NIP: 8982167294, REGON: 021120771. Polityka prywatności. ; jak również zewnętrzne biura rachunkowe i urzędy skarbowe – w celu realizacji obowiązków prawno- podatkowych związanych z księgowością.

Płatności w sklepie są obsługiwane z pomocą: Autopay S.A., z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561. Polityka prywatności

b) Realizację usługi newsletterów duchowelaboratorium.pl, booktarget.pl/duchowelaboratorium oraz ankiety www.ankieta.duchowelaboratorium.pl w serwisie prowadzi operator serwisu MailerLite Limited, z siedzibą: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia. Centrum danych lokalizuje się w Niemczech. Patrz Polityka Prywatności (jęz. angielski) oraz Zasady Administrowania Danych (jęz. angielski)

Newsletter dotyczy usług, które Ci świadczę oraz wysyła się wyłącznie do osób, którzy potwierdzili subskrypcję.

Zwracam szczególną uwagę na ochronę danych osobowych, według ustawy RODO od 25 maja 2018 roku  (Rozporządzenie ochrony danych osobowych, or. GDPR), ze względu na szczególną kategorię danych wrażliwych dostarczanych w ankiecie  www.ankieta.duchowelaboratorium.pl , takich jak przekonania religijne oraz światopoglądowe.

BookTarget, jako administrator danych osobowych, zarówno dostawca technologii MailerLite Limited, z własnej woli pośrednio czy bezpośrednio – nie mamy możliwości zidentyfikować podane dane z konkretną osobą fizyczną. Wyłącznie zbiorcza statystyka z ankiet, dotycząca ogółu użytkowników bądź poszczególnych części ankiety, może być udostępniana zainteresowanym uczestnikom badania w przypadku zgłoszenia; także współpracującym podmiotom; bądź może być prezentowana na współpracujących serwisach.

d) W celu realizacji usługi w Serwisie mogą być zawarte linki przekierowujące do innych współpracujących stron internetowych. Takie strony również zbierają oraz przetwarzają dane osobowe, aczkolwiek działają niezależnie od Serwisu oraz posiadają własne polityki dotyczące prywatności. Starannie dobieram wiarygodne www strony partnerów.

e) Na stronach booktarget.pl mogą występować linki afiliacyjne (reklama produktów od reklamodawców). Po kliknięciu w nie użytkownik może zapoznać się z ich ofertą. Za skorzystanie z oferty Sprzedawca może otrzymać od reklamodawców prowizję.

f) Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym jeśli jest to niezbędne na podstawie przepisów prawa.

       7. Dane osobowe w Serwisie i Sklepie są zbierane i przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika, w momencie ostatecznego dostarczenia takich danych:

 

a) Złożenie przez kupującego zamówienia w sklepie poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli kupującego zawarcia ze sprzedawcą umowy. W trakcie składania zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych do dowodu zakupu.

b) W przypadku subskrypcji, tzn. usługi świadczenia newsletteru – zgoda użytkownika wyraża się:

  • na zasadzie dodatkowego i świadomego potwierdzenia subskrypcji przez użytkownika (metoda or. „Double Opt-in”, dwuskładnikowe uwierzytelnianie).
  • przez zaznaczenie dodatkowego pola checkbox w koszyku zakupowym o treści „Wyrażam zgodę na zapisanie do newslettera (od autora książki)”.

Taka zgoda utwierdza się również przez podanie linku przekierowującego do niniejszej Polityki Prywatności.

c) W przypadku wypełnienia ankiety (sondażu) – na stronie www.ankieta.duchowelaboratorium.pl – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych wyraża się poprzez zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę” w dodatkowym okienku . Z pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego w dodatkowym okienku jest podana podstawowa informacja dotycząca zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych wraz z linkiem przekierowującym do niniejszej Polityki Prywatności.

Zwracam uwagę, że dane szczególnej kategorii dostarczanych w ankietach – przekonania religijne oraz światopoglądowe – w myśl ustawy RODO od 25 maja 2018 roku  (Rozporządzenie ochrony danych osobowych, or. GDPR), podlegają szczególnej ochronie. Zbieranie takich danych jest dozwolone m. in. pod warunkiem, jeśli osoba wyraziła na to dobrowolną zgodę.

d) Dane Osobowe w serwisie i sklepie mogą być zbierane i przetwarzane także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

        8. Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi na którą wyraził zgodę Użytkownik.

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować subskrypcje newsletteru, oraz poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

        9. Prawa

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie.

Kontakt ze mną jako Administratorem danych osobowych, jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: jarek@booktarget.pl . W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji i proszę o kontakt.

        10. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z usług Serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, które posiada Administrator Danych.

Ostatnia zmiana: 19 stycznia 2024